Arcwood-ingenjör INDREK MÄE får pris för “Bästa användning av limträ”

För 20:e gången har Estlands skogs- och träindustriförbund anordnat tävlingen Årets träbyggnad i syfte att lyfta fram nya träbyggnader som på bästa möjliga sätt har använt trä i arkitektoniskt, tekniskt och strukturellt hänseende.

Ett av priserna i tävlingen “Årets träbyggnad 2022” var ett specialpris för den tekniska lösningen “Bästa användning av limträ”, som vanns av vår ingenjör Indrek, som ritade Estlands första CLT-lägenhetshus.

Vi är mycket glada över att vår ingenjör Indrek Mäe fick detta specialpris. Med CLT-lägenhetshuset har Indrek Mäe ritat en byggnad som aldrig tidigare har byggts på estnisk mark. CLT har använts i största möjliga utsträckning vid byggandet av flerbostadshuset, och CLT har också använts i trapphusen för tak och trappräcken samt i hisschaktet.

Grattis, ingenjör Indrek Mäe! Vi är stolta över att ha en så kompetent och begåvad kollega i vårt team!

Video av CLT-hyreshuset som ritats av ingenjör Indrek Mäe: