Vi deltar i byggmässan NORDBYGG 2024 i Stockholm, den 23-26 april

Vi kommer att delta i byggmässan NORDBYGG 2024, som kommer att äga rum i Stockholm den 23-26 april 2024. NORDBYGG är Nordens största mötesplats för byggbranschen och samlar yrkesverksamma från Sverige, övriga Skandinavien, Baltikum och hela Europa.

Vi kommer att finnas i monter C03:49, där du har möjlighet att se våra innovativa och hållbara lösningar för KL-trä och limträprodukter. Ett utmärkt tillfälle att utbyta kontakter och diskutera hur våra produkter och erfarenheter kan stödja dina byggprojekt.

Vi ses på NORDBYGG 2024!