Certifikat

Vi uppfyller alla relevanta krav och standarder, bland annat principerna för hållbar produktion. Att våra produkter uppfyller alla tekniska krav intygas av motsvarande certifikat.

EPD-certifikat

Produkternas miljödeklaration

KL-trä, limträ, fingerskarvat konstruktionstimmer

Stiftelsen för byggnadsinformation RTS.sr

ETA – Europeisk teknisk bedömning

Produktcertifikat

Fingerskarvat konstruktionstimmer

Produktcertifikat

Laminerat trä

Certifikat för blocklimmat limträ

EN 14080:2013

Certifikat för leveranskedjan

SCS-COC-007818

Medlemsbevis i Estniska Internationella Handelskammaren

Beställ en lösning som passar dig

Se hur du kan använda träets goda egenskaperna och oändliga användningsmöjligheter i ditt projekt.

Trä – miljövänligt och hållbart

Vi arbetar själva hållbart och erbjuder våra kunder samma möjlighet. Trä är det mest miljövänliga byggnadsmaterialet och dess goda egenskaper är det svårt att konkurrera med.