Upprättande och verifiering av EPD för träprodukter

Projektbeskrivning

I samarbete med Rangi Maja OÜ och med stöd från KIK, upprättades miljödeklarationer för träprodukter från Arcwood-gruppen, vilka kvantifierade den kvantitativa miljöpåverkan av korslimmat virke (CLT), limträ och konstruktionsvirke (FCT). EPD:er finns tillgängliga på plattformen för den finska RTS EPD-utgivaren Building Information Ltd https://cer.rts.fi/en/.

Programnamn

Miljöprogram

Stödbelopp

10 923 EURO