Tjänster

1. Ingenjörstekniska lösningar

Vi erbjuder ingenjörstekniska lösningar som omfattar limträkonstruktioner och lösningar för strukturella element av KL-trä. Vi inleder med en första konsultation för att hitta lämpliga val för byggnadstypen och konstruktionens specifikationer.

Tillsammans med kunden hittar vi optimala konstruktionslösningar och sen går vi vidare till utkast, konstruktionsritningar och byggnadsritningar beroende på kundens önskemål.

Våra ingenjörstekniska lösningar används i olika typer av byggnader, bland annat produktionsbyggnader, kontorsbyggnader, lagerkontor, idrottsbyggnader, maneger, flerbostadshus och småhus.

2. Högteknologisk CNC-bearbetning

Vi har en högteknologisk CNC maskinpark som ger oss möjlighet att utföra bearbetningar av mycket varierande komplexitet. Vi har 4 CNC-bänkar för bearbetning: två för limträbalkar, två för bearbetning av KL-träkonstruktioner.

Vi garanterar hög precision och vi kan:
• garantera exakt format
• förbereda dörr- och fönsteröppningar
• utföra håltagning för strömuttag, dosor och genomföringar
• utföra fräsning av kanaler för dragning av el
• förbereda alla möjliga öppningar för genomföringars specialdelar

Vi föredrar att få projektspecifika IFC och/eller 3D Solid-modeller från kunden. Med hjälp av CNC-behandling uppnår vi hög färdighetsgrad för träkonstruktionerna vilket avsevärt minskar monteringstiden och eliminerar potentiella fel på byggarbetsplatsen.

3. Transport

I enlighet med kundens önskemål arrangerar vi leverans av beställningen på önskad plats och för större objekt som kräver att vi monterar dem, arrangerar vi logistik för monteringens genomförande.

Vi har möjlighet att arrangera transport av överdimensionerade element upp till 35 meter långa och 7,3 meter breda. Varje specialtransport planeras för sig med hänsyn till leveransplats, ordnar ansökningar om specialtillstånd och ledsagande fordon.

4. Montering

I samarbete med våra långvariga partners erbjuder vi professionell montering av elementen i Estland, Skandinavien och även i Europa. För varje enskilt projekt utreder vi projekts omfattning och behovet av monteringsmaterial.

Vår styrka vid genomförandet av specialprojekt

Specialisering på specialprojekt ger oss möjlighet att erbjuda produktion av alla träkonstruktioner från takbjälkar till fackverkskonstruktioner flera tiotals meter långa. Våra helhetslösningar omfattar projektering, produktion och installation för att säkerställa smidigt förverkligande av projektet.