Utarbeidelse og verifisering av EPDer for treprodukter

Kort prosjektbeskrivelse

I samarbeid med Rangi Maja OÜ og med støtte fra KIK ble det utarbeidet miljødeklarasjoner for Arcwood-konsernets treprodukter, som kvantifiserte miljøavtrykket til krysslaminert tre (CLT), limtre og konstruksjonsvirke (FCT). EPD-ene finnes på plattformen til den finske RTS EPD-utgiveren Building Information Ltd https://cer.rts.fi/en/.

Programmets navn

Miljøprogram

Støttebeløp

EUR 10 923