De første leilighetsbyggene i krysslaminert tre (CLT) i Estland

I dag har vi nådd sannhetens øyeblikk, da Estlands første CLT-leilighetsbygg skal bygges i Põlva.

Vi har funnet en utbygger, R.K.P. Invest OÜ, som har viljen, troen og motet til å gå foran og realisere det første prosjektet i samarbeid med Arcwood. Mer informasjon om leilighetsbygget finner du her: https://aasakodud.ee. Dorpat Ehitus OÜ, et byggefirma basert i Tartu, er valgt som hovedentreprenør.

Det skal bygges et 4-etasjes bygård med 14 leiligheter som første trinn, og et tre-etasjes bygg med 10 leiligheter som andre trinn.
Den konstruktive løsningen til leilighetsbygget er utviklet av ARCWOOD-ingeniør Indrek Mäe.

Maksimalt er CLT brukt som konstruksjonselementer (krysslimt trepanel). Bærende yttervegger er 120 mm, 5-lags paneler, og takplatene mellom etasjene er 160 mm.

Også trappesjakter er laget av CLT. Bæreveggene mellom leilighetene og veggene som skiller leiligheter og trappesjakt er dobbel CLT, med lydisolasjonsull mellom dem. Siden det er spesielt viktig å være oppmerksom på støy- og trinnlydsfølsomhet i flerfamiliehus, er det brukt spesielle elastiske trinnlydremser i tilknytningene mellom gulv og vegger, og det er brukt en nødvendig systemløsning for gulvlagene for å sikre at kravene til trinnlyd er oppfylt.

 

Video av montering av første etasje: