Bærekraft

Med hensyn til bærekraft er det vanskelig å konkurrere med tre. Trematerialer har evnen til å binde karbon i flere tiår eller hundreår, det er en fornybar ressurs, og trebygninger har et sunt og utmerket inneklima.

Moderne ingeniør- og materialvitenskap lar oss bruke tre i bygg på en spesielt miljøvennlig måte.

ARCWOOD – bærekraftige og innovative løsninger

ARCWOOD er dediktert til bærekraftig drift. Vi satser stadig på nye teknologier for bærekraft både i oppføring av bygg og i produksjonsprosessene som helhet.

Vi overvåker virksomhetens miljøavtrykk og har laget miljødeklarasjoner (EPD) for våre viktigste treprodukter, med tilhørende sertifikater.

Tre – et framtidsrettet byggemateriale

Trevirke er et naturlig og bærekraftig materiale med økologiske egenskaper og materialegenskaper som gjør det til et ideelt valg for bærekraftige bygg. ARCWOOD har fokus på produksjon av nettopp slike framtidsmaterialer som fremmer bærekraft og bidrar til miljøvennlige bygg.

Trevirkets miljøfordeler i bygg

Sammenlignet med andre byggematerialer er det tre som krever minst energi til produksjonen, og ved bruk av trekonstruksjoner er CO2-avtrykket til bygget mindre enn for eksempel for stål og betong Ved bruk av tre er det mulig å unngå forbruk av store mengder fossilt brensel og redusere karbonutslipp gjennom substitusjonseffekt av materialer.

Trebygninger kan demonteres og gjenbrukes og gjøres om til energi, og frigjør da bare det karbonet som ble lagret da treet vokste. Ved riving av trebygninger er det praktisk talt ikke noe avfall.

Tre er en fornybar naturressurs.

Produksjon av treprodukter krever relativt lite energi og har mindre påvirkning på miljøet enn produksjon av andre materialer. I tillegg bruker trebygninger også mindre energi enn bygninger laget av andre materialer. Dette gjelder helt fra produksjon av komponenter til transport og installasjon.

Sammenlignet med andre byggematerialer er tre ekstremt lett, men har samtidig høy bæreevne. Det betyr lave transport- og utslippskostnader.

Sammenlignet med andre vanlige byggematerialer har tre bedre varmeisolasjonsegenskaper, noe som gjør tre til det mest energieffektive valget.

Tekniske fordeler med tre som byggemateriale

Trekonstruksjoner kan klargjøres på fabrikken og monteres raskt og nøyaktig på byggeplassen. Dette forkorter byggeprosessen og reduserer kostnadene, og gjør at bygninger kan bygges selv under vanskelige værforhold.

Tre er et naturmateriale som har en positiv effekt på menneskers helse og velvære. Tre kan absorbere og avgi fuktighet og dermed skape et behagelig, koselig og sunt inneklima. Treverket er også allergifritt.

Tre er et vakkert og naturlig materiale som passer til mange arkitektoniske stiler og gir bygningen varme og personlighet.

Tre er svært energieffektivt gjennom hele byggets livssyklus. Det er mulig å gjøre veggene i trekonstruksjoner relativt tynne, og derfor gir bruk av tre cirka 10 prosent mer nettoareal.

Det er bevist at brennhastigheten til limtrekonstruksjoner er 0,6-0,7 mm/min og ved brann dannes det et beskyttende kullag på overflaten av massivtre, som fungerer som isolasjon, og bremser ytterligere forbrenning betydelig. Derfor beholder trekonstruksjoner sin bæreevne betydelig lengre sammenlignet med metallkonstruksjoner.

Tre har et svært gunstig forhold mellom styrke og vekt. Samtidig er det fleksibelt nok til å brukes i en rekke bygningskonstruksjoner. Dette gir arkitekter fantastiske muligheter til å realisere sine fremragende ideer innen utformingen av moderne arkitektur.

Gjenstander laget av bærekraftig trevirke