Krysslaminert massivtre

Allsidig og storartet byggemateriale

Krysslaminert massivtre eller CLT (engelsk Cross-Laminated Timber) er ideelt til bruk for vegg-, etasjeskille- og takelementer sammen med annet byggemateriale.

Lagene i CLT er av fingerskjøtt materiale med 12 +- 2% fuktighet som er limt sammen i vekselvis kryssende retning, og resultatet er stor tåleevne for belastning i begge retninger.

Antall lag er alltid i oddetall: 3, 5, 7 eller 9.

De krysslagte lagene låses sammen og det gjør at målene på elementer blir de samme selv ved fuktendringer, og negative virkninger med tørking av treverk reduseres betydelig.

Krysslaminert massivtre har ingen arkitektoniske begrensninger og derfor brukes det mer og mer ved bygging av eneboliger, leilighetsbygg, samt industri- og forretningsbygg.

Bruk av krysslaminert massivtre er blitt mer og mer populært ved brobygging. Store elementer gjør det mulig å få en betydelig raskere byggeprosess. På byggeplass kobles elementene fort sammen med skruer, bolter og nagler og slik sammenkobling krever ikke tørketid.

Egenskaper

 • Kan brukes til vegg-, etasjeskille- og takelementer
 • Kan settes sammen til meget store elementer
 • Svært gode brannegenskaper
 • Byggemateriale med positiv CO2 balanse

 

 

Fordeler

 • Store arkitektoniske muligheter
 • Miljøvennlig byggemateriale
 • Sikrer sunt og godt inneklima
 • Positiv CO2 balanse
 • Kort byggetid
 • Høy presisjon på dimensjonene takket være CNC-behandling
 • 16 ganger lettere enn stål og 5 ganger lettere enn betong
 • Høy brannsikkerhet
 • Kan kombineres med ulike materialer
 • Ved bruk av krysslaminert massivtre oppnår man opp til 10 % mer boareal

 

 

Bruksområder

 • Eneboliger og leilighetsbygg
 • Offentlige bygninger
 • Bygg som skal pusses opp
 • Broer
 • Hoteller og restauranter
 • Skoler og barnehager
 • Byråer og administrasjonsbygg
 • Industri- og forretningsbygg

 

Technische Informationen

Maksimale mål:3,6×15,1 m
Elementtykkelse:60-350 mm
Antall lag:Mulighet for både 3-, 5- og 7-lagsplater (i spesialtilfeller 9-lag)
Lagtykkelser:20, 30 eller 40 mm
Treslag:Gran
Fuktighet i trevirket:12 % ± 2 %
Bearbeiding av elementer:Mulighet for innfresing av spor og åpninger for ledningsnett,
også mulig å skjære ut alle nødvendige lysåpninger
Elementenes bredde:Elementer med bredde inntil 3,6 m kan bearbeides ved CNC-senteret
Bruk:Anbefales ikke for anvendelse med bruksklasse 3
Overflatekvalitet:Ettersom detaljene brukes primært som interne konstruksjonselementer,
bearbeides elementene med usynlig (NVI) kvalitet
Kombinert kvalitet:Som spesialprosjekt er det også mulig å produserer kombinerte elementer der en del har usynlig (NVI) og den andre synlig (VI) kvalitet, eller begge sider er av synlig (VI) kvalitet
Styrkeklasse:C24 i henhold til EN 338, i indre lag om mulig også C16
Lim:1C polyuretanlim (PUR), i henhold til standard EN 15425
Skjærestyrke:1,2 MPa og element G_90=65 MPa, dersom krysslamellens bredde er større enn 4 ganger tykkelse. I de andre tilfellene: skjærestyrke 0,7 MPa og G_90 = 50 MPa
Gjennombrenningshastighet:0,65 mm/min. dersom sprekker mellom lameller er opp til 2 mm, 0,8 mm/min. dersom sprekker er 2-6 mm

Overflatekvalitet

Vi produserer CLT-elementer med ulik overflatekvalitet i henhold til krav og behov. Som standard produserer vi CLT i to ulike kvaliteter – synlig og usynlig. Det er mulig å kombinere ulike overflatekvaliteter i henhold til behov og interiørarkitektoniske preferanser. Det er den senere bruken av elementet som avgjør overflatekvalitet og dette bør tas i betraktning allerede på planleggingsstadiet.

Synlig

Elementer med synlig kvalitet egner seg for bruk som permanent synlige overflater og når det er et ønske om å vise fram den naturlige trestrukturen og produktet, for eksempel i innerveggene til kontorer og bolighus. Overflaten er slipt.

Usynlig

Konstruksjonselementer av CLT produsert med usynlig overflatekvalitet, det vil si at det forekommer kvisthull, kvae og fargeendringer i trevirket. Disse panelene er egnet for bruk som bærende konstruksjonsdeler som vanligvis er dekket med andre materialer.

Spesialbehandling

I tillegg til sliping tilbyr vi også synlige overflater med børstet (aldret) kvalitet. Børstet overflate gir et interessant og egenartet preg og framhever i større grad trestrukturen. Etter ønske er det også mulig å etterbehandle panelene med forskjellige typer overflatefinish (oljing, lakkering, toning, etc.).

Synlig

Elementer med synlig kvalitet egner seg for bruk som permanent synlige overflater og når det er et ønske om å vise fram den naturlige trestrukturen og produktet, for eksempel i innerveggene til kontorer og bolighus. Overflaten er slipt.

Usynlig

Konstruksjonselementer av CLT produsert med usynlig overflatekvalitet, det vil si at det forekommer kvisthull, kvae og fargeendringer i trevirket. Disse panelene er egnet for bruk som bærende konstruksjonsdeler som vanligvis er dekket med andre materialer.

Spesialbehandling

I tillegg til sliping tilbyr vi også synlige overflater med børstet (aldret) kvalitet. Børstet overflate gir et interessant og egenartet preg og framhever i større grad trestrukturen. Etter ønske er det også mulig å etterbehandle panelene med forskjellige typer overflatefinish (oljing, lakkering, toning, etc.).

Standardmål for elementer av krysslaminert massivtre

Veggelementer

Platetykkelse mmLagPlassering av lameller
KLKLK
603202020
803302030
903303030
1003304030
1203404040
10052020202020
12053020202030
14054020202040
16054020402040
18054030403040
20054040404040

L – langsgående lameller, K – krysslagte lameller

 

Etasjeskille- og takelementer

Platetykkelse mmLagPlassering av lameller
LKLKLKL
603202020
803302030
903303030
1003304030
1203404040
10052020202020
12053020202030
14054020202040
16054020402040
18054030403040
20054040404040
220730303040303030
240730403040304030
260740403040304040
280740404040404040

L – langsgående lameller, K – krysslagte lameller

Standarddimensjoner som PDF-fil

Last ned

Gjør bruk av de gode CLT-egenskapene i ditt prosjekt!

ARCWOOD er din pålitelige partner for gjennomføring av bærekraftige og effektive byggeprosjekter.