Hållbarhet

När det gäller materials hållbarhet är det svårt att konkurrera med trä. Trämaterial har förmågan att binda kol i tiotals eller hundratals år, är en förnybar resurs och byggnader gjorda av trä har hälsosamt och utmärkt inomhusklimat.
Modern ingenjörs- och materialvetenskap gör det möjligt att använda trä i konstruktion på ett särskilt miljömässigt hållbart sätt.

ARCWOOD – hållbara och innovativa lösningar

ARCWOOD tror på hållbart företagande. Vi satsar ständigt på ny teknik för att tillämpa hållbarhet både när vi uppför våra byggnader och i produktionsprocessen som helhet.

Vi övervakar vår verksamhets miljöpåverkan och har upprättat miljövarudeklarationer (EPD) för våra viktigaste trävaror, och fått motsvarande certifikat.

 

Trä – ett framåtriktat byggmaterial

Trä är ett naturligt och förnybart material vars ekologiska fördelar och materialegenskaper gör det till ett idealiskt val för hållbart byggande. ARCWOOD fokuserar på produktion av framtidsmaterial som bidrar till att främja miljövänligt byggande och hållbarhet.

Miljömässiga fördelar med trä i byggandet

Produktionen av trämaterial kräver minst energi jämfört med andra byggmaterial, och vid användning av träkonstruktioner är byggnadens CO2-fotavtryck mindre än vid användning av till exempel stål och betong. Med hjälp av trä är det möjligt att undvika förbrukning av stora mängder fossila bränslen och minska koldioxidutsläppen genom materialets substitutionseffekt.

Det går att demontera och återanvända träbyggnader och omvandla dem till energi, vilket bara släpper ut det kol som lagras under trädets tillväxt. Det blir praktiskt taget inget avfall vid rivning av träbyggnader.

Trä är en förnybar naturresurs.

Tillverkningen av träprodukter kräver relativt lite energi och belastar miljön mindre än produktionen av andra material. Dessutom förbrukar träbyggnader mindre energi än byggnader av andra material. Detta gäller från produktionen av komponenter till transport och installation.

Jämfört med andra byggmaterial är trä extremt lätt, men har samtidigt hög bärkraft. Det innebär att transport- och utsläppskostnaderna är låga.

Trä har bättre värmeisolerande egenskaper än andra vanliga byggmaterial, vilket gör det till det mest energieffektiva valet.

Tekniska fördelar med trä som byggmaterial

Träkonstruktioner kan förberedas på fabrik och installeras snabbt och exakt på byggarbetsplatsen. Detta förkortar byggprocessen och minskar kostnaderna och möjliggör uppförandet av byggnader även under svåra väderförhållanden.

Trä är ett naturmaterial som har en positiv effekt på människors hälsa och välbefinnande. Trä kan absorbera och släppa ut fukt och därigenom skapa ett behagligt, mysigt och hälsosamt inomhusklimat. Trä är också allergifritt.

Trä är ett vackert och naturligt material som matchar många arkitektoniska stilar och ger byggnaden värme och personlighet.

Trä är mycket energieffektivt under en byggnads livscykel. Väggar av träkonstruktioner kan göras relativt tunna, varför användningen av trä ger cirka 10 procent mer nettoyta.

Det är bevisat att brännhastigheten för limträkonstruktioner är 0,6-0,7 mm/min och vid förbränning bildas ett skyddande skikt av kol på ytan av massivt trä, vilket fungerar som isolering, vilket avsevärt bromsar ytterligare förbränning. Därför behåller träkonstruktioner sin bärförmåga betydligt längre jämfört med metallkonstruktioner.

Förhållande mellan styrka och vikt är mycket bra för trä. Det är också tillräckligt flexibelt för att användas i en mängd olika byggnadsstrukturer. Det erbjuder arkitekterna utmärkta möjligheter att förverkliga sina framstående idéer inom utformningen av modern arkitektur.

Byggnader som uppförts av hållbart trämaterial