Arcwood: jätkusuutlikkuse üks suurimaid väljakutseid on terviksüsteemi loomine

Arcwoodi Jätkusuutlikkus

Arcwood ehk Peetri Puit OÜ järgib puidu töötlemisel põhimõtet, et tootmismaterjali tuleb kasutada säästlikult ja heaperemehelikult. Peeter Peedomaa loodud ettevõte on kahekümne tegevusaasta kestel järjepidevalt panustanud uutesse tehnoloogiatesse ning aja jooksul tootmise tervikuna ümber mõtestanud.

Jätkusuutliku tootmisprotsessi vajadust teadvustati ettevõttes juba algusaegadel. Suurem muutus toimus 2014. aastal, kui hakati tootma nii Skandinaavias kui ka Baltikumis uudseid ristkihtpuidust (CLT) konstruktsioone. Tegemist on betoonelementidega kvaliteedi poolest võrdse ehitusmaterjaliga, mis eristub kerguse ja keskkonnasõbralikkuse poolest.

Betooni on väga ressursimahukas toota, kuid puit seevastu seob kasvades süsihappegaasi ning selle ehituses kasutamine jätab tarbimata suurtes kogustes fossiilseid kütuseid. „Kui hoone konstruktsioonis asendada betoon puiduga, on võimalik süsinikuemissiooni vähendada 20–50 protsenti,“ selgitab Arcwoodi finantsjuht Inno Kalberg.

Jätkusuutlikkuse põhimõtet kasutatakse kogu tootmises

Kalbergi sõnul tuleb tootmisprotsess hästi läbi mõtestada, mõeldes nii lõpptootele kui ka tootmisjääkidele. „Me muidugi üritame jääkide teket minimeerida, kuid alati ei ole see võimalik. Ülejäägi müüme väiksematele ettevõtetele, kes saavad sellest omakorda tooteid valmistada,“ kirjeldab ta.

 

Loe tervikartiklit Swedbank blogist:

https://blog.swedbank.ee/igapaevased-rahaasjad/jatkusuutlikkus/arcwood-jatkusuutlikkuse-uks-suurimaid-valjakutseid-on-terviksusteemi-loomine