Puitfermide kokkupanekuks tuleb puurida 25 000 auku

Kui seni on ARCWOOD`i kõige suuremaks objektiks olnud Tondiraba jäähall, mille tarvis tootsime 62 meetri pikkused fermid, siis praegu toodame Läti vineeritootja Latvijas Fineris tehasehoone tarvis 24-meetrised fermid. Täpsemalt hakkab Läti tehase katus toetuma ARCWOOD`i toodetud puitfermidele, mille kokkupanekuks tuleb puurida 25 000 auku.

Nii Tondiraba jäähalli kui Läti projekti keerukusaste on igati võrreldav, kuid Läti projekt on mahuliselt jäähallist kaks korda väiksem, samas aga kinnitusauke on seal ehk isegi rohkem.

Rohkem Läti projektist ja fermide tootmisest ning üleüldisest turuolukorrast räägib meie ekspordijuht Raido Peedomaa Ehitusleht veebisaidil avaldatud artiklis:

https://ehitusleht.ee/lati-tehase-katus-hakkab-toetuma-eestis-toodetud-puitfermidele-mille-kokkupanekuks-tuleb-puurida-25-000-auku/