Projekti “Peetri Puit OÜ tootmishoonete päikesepark” elluviimiseks eraldati EAS-i toetus

NextGen Rahastanud EL NextGeneration EST

Projekti eesmärk ja tulemus

Projekti eesmärk on vähendada energia sõltuvust välistest võrguteenuse pakkujatest. Elektrienergia varustuskindluse tagamiseks soetatakse ja paigaldatakse tootmishoone ja materjalide varjualuse katusele päikesepaneelid ning elektrienergia salvestusseadmed. Projekti tulemusel vähendame oluliselt CO2 jalajälge, mille positiivne mõju väljendub toodete EPD näitajates. 

Projekti on rahastatud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest. Projekti toetus on maksimaalselt 404 427,20 eurot.