Peetri Puit arendab CLT tootmist EAS-i abiga

Arengufondi “Nutika spetsialiseerumise” raportis, osas 4 “Ressursside väärindamine” on ära toodud puitehituse osakaalu suurenemine ehitatud majades ja eraldi on välja toodud CLT (ingl – cross laminated timber) kui uudse võimaluse ehitada kortermaju. Lisaks on CLT sobilik ehitusmaterjal liginullenergiamaja ehitamiseks.

Liginullenergiamaja ehitamine on riiklik prioriteet ühiskondlikel hoonetel 2019, teistel hoonetel 2021 aastal. Nutika spetsialiseerumise raportis on toodud ehitussektori eesmärgiks, et aastal 2021 moodustab 30% (hetkel 5,7%) korterelamutest ja 70% (hetkel 20%) väikeelamutest puitmajad. CLT on oluline ehitustehniline lahendus, mille abil on võimalik Arengufondi raportis seatud eesmärki saavutada. Oleme Baltikumis esimene ja suurim CLT tootja. EAS-i arengutoetuse projektiga arendame CLT tootmisvõimsusi ning suurendame efektiivsust ja loodavat lisandväärtust.

EAS-ilt arengutoetus summas 300 328,70, projektiperiood on oktoober 2016 kuni märts 2018.