OÜ Peetri Puit sai KIKist toetust projekti „OÜ Peetri Puit ressursitõhususe investeering“ elluviimiseks.

NextGen Rahastanud EL NextGeneration EST

Projekti eesmärk ja tulemus

Projekti eesmärgiks on soetada uus CNC pink ja seni tootmisprotsessis puudunud sõrmjätkuliin. Uus CNC pink tagab puitmaterjali kokkuhoiu ja tootlikkuse kasvu, sõrmjätkuliin võimaldab lisaks puidu kokkuhoiule ka tootmisvõimsuse kasvu. Finants- ja ressursianalüüsi andmetel suureneb projekti elluviimise tulemusel ettevõtte tootmisprotsessi ressursitõhusus 2,1% ja ressursitootlikkus 9,6%.

Projekt viiakse ellu perioodil 01.01.2023 – 31.12.2024. Projekti kogumaksumus on 8 755 685 eurot, millest toetus moodustab 1 720 000 eurot.