Näidisehitusprojekt neljakorruselisele CLT kortermajale

Logod, EU, EAS, EKA

 

Projekti lühikirjeldus

Arcwood on läbi aegade investeerinud kvaliteeti ja inimestesse (töötajate arv 100+). Tänaseni on meie põhifookus olnud äri- ja tootmishoonetel ning ühiskondlikel objektidel (spordihooned, spaad ja ujulad, sillad ja tornid, põllumajandushooned). Nüüd valmib eelprojekti staadiumis (EVS932:2017) näidisehitusprojekt neljakorruselisele CLT kortermajale. See tähendab uusi teadmisi ja oskusi Peetri Puit OÜ-le, kes saab neid rakendada enda toodete hüvanguks ja pikemas perspektiivis eksportida.

Eesmärk ja tulemus

Valmib eelprojekti staadiumis (EVS932:2017) näidisehitusprojekt neljakorruselisele CLT kortermajale. See tähendab uusi teadmisi ja oskusi Peetri Puit OÜ-le, kes saab neid rakendada enda toodete hüvanguks ja pikemas perspektiivis eksportida.

Fondi nimetus

Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse summa

31 920 eurot