Peetri Puit arendab CLT tootmist KIK’i toetusel

CLT Paneel.

 

Peetri Puit OÜ sai meetme “Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse “Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 2,0 miljonit eurot, mille abil viiakse perioodil 01.05.2018–30.12.2022 ellu projekt “Ristkihtliimpuidu tootmisvõimekuse arendamine Peetri Puit OÜ-s”.

Projekti raames investeeritakse uue lamellihöövli ja pealelaadimissüsteemi ning CLT pressi ja CLT lihvimismasina soetamisse. Projekti eesmärgiks on puitu ja liimi kokku hoides saavutada tootmises 5,25 %-ne ressursisääst.