Krysslaminert massivtre CLT

You are here

Krysslaminert massivtre (CLT cross laminated timber) er et utmerket og anvendelig byggemateriale, ideelt til bruk for vegg-, etasjeskille- og takelementer sammen med annet byggemateriale. Lagene er av krysslagt fingerskjøtt trelast som er limt sammen og som følge av dette tåler det stor belastning i to retninger.

Antall lag er alltid i oddetall: 3, 5, 7 eller 9.

De krysslagte lagene låses sammen og det gjør at målene på elementer blir de samme selv ved fuktendringer, og negative virkninger med tørking av treverk reduseres betydelig.

Krysslaminert massivtre har ingen arkitektoniske begrensninger og derfor brukes det mer og mer ved bygging av eneboliger, leilighetsbygg, samt industri- og forretningsbygg.

Bruk av krysslaminert massivtre er blitt mer og mer populært ved brobygging. Store elementer gjør det mulig å få en betydelig raskere byggeprosess. På byggeplass kobles elementene fort sammen med skruer, bolter og nagler og slik sammenkobling krever ikke tørketid.   

Egenskaper:

 • kan brukes til vegg-, etasjeskille- og takelementer

 • kan settes sammen til meget store elementer

 • svært gode brannegenskaper

 • byggemateriale med positiv CO2 balanse.

Tekniske data:

 • Maksimale mål 3,6x15,1 m.

 • Elementtykkelse 60-350 mm.

 • Elementer produseres både i 3, 5, 7 og 9 lag.

 • Lagtykkelser 20, 30 eller 40 mm.

 • Det er mulig å gjøre utsparinger til føringsveier, samt skjære ut for alle nødvendige dør- og vindusåpninger.

 • Elementer som ikke er bredere enn 3,6 m kan behandles med CNC-styrte maskiner.

 • Ikke anbefalt å bruke under betingelser som tilsvarer bruksklasse 3.

 • Siden elementene hovedsakelig benyttes som konstruksjonsdel produseres de i kvalitet tilpasset dette (NVI).

 • Ved spesialbestilling er det også mulig å produsere elementer med kvalitet som gjør det mulig å bruke den ene siden skjult i konstruksjoner (NVI) og den andre synlig (VI).

 • Lamellenes styrkeklasse er C24 i henhold til EN 338, innvendige lag kan ha styrkeklasse C16.

 • Skjærestyrke 1,2 MPa og element G_90=65 MPa, dersom krysslamellens bredde er større enn 4 ganger tykkelse. I de andre tilfellene: skjærestyrke 0,7 MPa og G_90 = 50 MPa.

 • Gjennombrenningshastighet 0,65 mm/min. dersom sprekker mellom lameller er opp til 2 mm, 0,8 mm/min. dersom sprekker er 2-6 mm.

Produktets fordeler:

 • store arkitektoniske muligheter

 • miljøvennlig byggemateriale

 • sikrer sunt og godt inneklima

 • positiv CO2 balanse

 • kort byggetid

 • 16 ganger lettere enn stål og 5 ganger lettere enn betong

 • høy brannsikkerhet

 • ved bruk av krysslaminert massivtre oppnår man opp til 10 % mer boareal. 

Bruksområder:

 • eneboliger og leilighetsbygg

 • offentlige bygninger

 • bygg som skal pusses opp

 • broer

 • hoteller og restauranter

 • skoler og barnehager

 • byråer og administrasjonsbygg

 • industri- og forretningsbygg. 

Standardmål for elementer av krysslaminert massivtre

Veggelementer
Platetykkelse mm Lag Plassering av lameller
R P R P R P R
60 3 20 20 20        
80 3 30 20 30        
90 3 30 30 30        
100 3 30 40 30        
120 3 40 40 40        
100 5 20 20 20 20 20    
120 5 30 20 20 20 30    
140 5 40 20 20 20 40    
160 5 40 20 40 20 40    
180 5 40 30 40 30 40    
200 5 40 40 40 40 40    

P- langsgående lameller, R- krysslagte lameller

 

Etasjeskille- og takelementer
platetykkelse mm Lag Plassering av lameller
P R P R P R P
60 3 20 20 20        
80 3 30 20 30        
90 3 30 30 30        
100 3 30 40 30        
120 3 40 40 40        
100 5 20 20 20 20 20    
120 5 30 20 20 20 30    
140 5 40 20 20 20 40    
160 5 40 20 40 20 40    
180 5 40 30 40 30 40    
200 5 40 40 40 40 40    
220 7 30 30 30 40 30 30 30
240 7 30 40 30 40 30 40 30
260 7 40 40 30 40 30 40 40
280 7 40 40 40 40 40 40 40

P- langsgående lameller, R- krysslagte lameller

Kontakt

Peetri Puit OÜ

   Google Maps
   +372 7991200
   +372 7991200
   info@arcwood.ee
 

   Facebook
   YouTube
   Flickr

Peetri Puit OÜ

Arcwood har gjennom tiden investert i kvalitet og mennesker. Vårt mål er å tilby den beste og mest pålitelige løsningen for våre kunder. Vårt viktigste konkurransefortrinn er fleksibilitet – vi produserer effektivt både limtre i standarddimensjoner og kompliserte spesialløsninger.

Kontakt

   Google Maps
   +372 7991200
   +372 7991200
   info@arcwood.ee
 

Social Media