Krysslaminert massivtre CLT

Krysslaminert massivtre (CLT cross laminated timber) er et utmerket og anvendelig byggemateriale, ideelt til bruk for vegg-, etasjeskille- og takelementer sammen med annet byggemateriale. Lagene er av krysslagt fingerskjøtt trelast som er limt sammen og som følge av dette tåler det stor belastning i to retninger.

Antall lag er alltid i oddetall: 3, 5, 7 eller 9.

De krysslagte lagene låses sammen og det gjør at målene på elementer blir de samme selv ved fuktendringer, og negative virkninger med tørking av treverk reduseres betydelig.

Krysslaminert massivtre har ingen arkitektoniske begrensninger og derfor brukes det mer og mer ved bygging av eneboliger, leilighetsbygg, samt industri- og forretningsbygg.

Bruk av krysslaminert massivtre er blitt mer og mer populært ved brobygging. Store elementer gjør det mulig å få en betydelig raskere byggeprosess. På byggeplass kobles elementene fort sammen med skruer, bolter og nagler og slik sammenkobling krever ikke tørketid.   

Egenskaper:

 • kan brukes til vegg-, etasjeskille- og takelementer
 • kan settes sammen til meget store elementer
 • svært gode brannegenskaper
 • byggemateriale med positiv CO2 balanse.

Tekniske data:

 • Maksimale mål 3,6×15,1 m.
 • Elementtykkelse 60-350 mm.
 • Elementer produseres både i 3, 5, 7 og 9 lag.
 • Lagtykkelser 20, 30 eller 40 mm.
 • Det er mulig å gjøre utsparinger til føringsveier, samt skjære ut for alle nødvendige dør- og vindusåpninger.
 • Elementer som ikke er bredere enn 3,6 m kan behandles med CNC-styrte maskiner.
 • Ikke anbefalt å bruke under betingelser som tilsvarer bruksklasse 3.
 • Siden elementene hovedsakelig benyttes som konstruksjonsdel produseres de i kvalitet tilpasset dette (NVI).
 • Ved spesialbestilling er det også mulig å produsere elementer med kvalitet som gjør det mulig å bruke den ene siden skjult i konstruksjoner (NVI) og den andre synlig (VI).
 • Lamellenes styrkeklasse er C24 i henhold til EN 338, innvendige lag kan ha styrkeklasse C16.
 • Skjærestyrke 1,2 MPa og element G_90=65 MPa, dersom krysslamellens bredde er større enn 4 ganger tykkelse. I de andre tilfellene: skjærestyrke 0,7 MPa og G_90 = 50 MPa.
 • Gjennombrenningshastighet 0,65 mm/min. dersom sprekker mellom lameller er opp til 2 mm, 0,8 mm/min. dersom sprekker er 2-6 mm.

Produktets fordeler:

 • store arkitektoniske muligheter
 • miljøvennlig byggemateriale
 • sikrer sunt og godt inneklima
 • positiv CO2 balanse
 • kort byggetid
 • 16 ganger lettere enn stål og 5 ganger lettere enn betong
 • høy brannsikkerhet
 • ved bruk av krysslaminert massivtre oppnår man opp til 10 % mer boareal. 

Bruksområder:

 • eneboliger og leilighetsbygg
 • offentlige bygninger
 • bygg som skal pusses opp
 • broer
 • hoteller og restauranter
 • skoler og barnehager
 • byråer og administrasjonsbygg
 • industri- og forretningsbygg. 

Standardmål for elementer av krysslaminert massivtre

Veggelementer
Platetykkelse MMLagPlassering av lameller
RPRPR
603202020  
803302030  
903303030  
1003304030  
1203404040  
10052020202020
12053020202030
14054020202040
16054020402040
18054030403040
20054040404040

P- langsgående lameller, R- krysslagte lameller

Etasjeskille- og takelementer
Platetykkelse mmLagPlassering av lameller
PRPRPRP
603202020  
803302030  
903303030  
1003304030  
1203404040  
10052020202020
12053020202030
14054020202040
16054020402040
18054030403040
20054040404040
220730303040303030
240730403040304030
260740403040304040
280740404040404040

P- langsgående lameller, R- krysslagte lameller

Dokumentid: 

 REKLAAMLEHT: Ristkihtpuit Peetri Puit vaatamiseks

Skriv til oss