• Jun 08, 18
  • nummert

Peetri Puit OÜ sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud
parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-
rakenduste toetamine” raames toetust summas 2,0 miljonit eurot, mille abil viiakse perioodil
01.05.2018-30.12.2022 ellu projekt „Ristkihtliimpuidu tootmisvõimekuse arendamine Peetri Puit
OÜ-s“.
Projekti raames investeeritakse uue lamellihöövli ja pealelaadimissüsteemi ning CLT pressi ja CLT
lihvimismasina soetamisse. Projekti eesmärgiks on puitu ja liimi kokku hoides saavutada tootmises
5,25%-line ressursisääst.