• Oct 31, 16
  • erikkonze

Arengufondi “Nutika spetsialiseerumise” raportis, osas 4 “Ressursside väärindamine”, on ära toodud  puitehituse osakaalu suurenemise ehitatud majades ja eraldi on välja toodud CLT (ingl – cross laminated timber) kui uudse võimalusena ehitada kortermajasid. Lisaks on CLT sobilik ehitusmaterjal  liginullenergiamaja ehitamiseks. Liginullenergiamaja ehitamine on riiklik prioriteet ­ ühiskondlikel hoonetel 2019, teistel hoonetel 2021. Nutika spetsialiseerumise raportis on toodud ehitussektori  eesmärgiks, et aastal 2021 moodustab 30% (hetkel 5,7%) korterelamutest ja 70% (hetkel 20%) väike elamutest puitmajad. CLT on oluline ehitustehniline lahendus, mille abil on võimalik Arengufondi  raportis seatud eesmärki saavutada. Oleme Baltikumis esimene ja suurim CLT tootja. EASi arengutoetuse projektiga arendame CLT tootmisvõimsusi  ning suurendame efektiivsust ja loodavat lisandväärtust. 

EASilt arengutoetus summas 300 328,70,  projektiperiood on oktoober 2016 kuni märts 2018.

 

Foto: Kadarik Tüür arhitektid